Naudītes pagasts. Apguldes arodskola, [197-],
Naudītes pagasts
Naudītes pagasts. Apguldes arodskola, [196-],
Naudītes pagasts
Naudītes pagasts. Apguldes arodskola, [196-],
Naudītes pagasts
Apes lauksaimniecības skola, [197-],
Apes pilsēta