Skolēni ar skolotājiem Annas skolā, 1951-05-18,
Annas pagasts
Annas 7-gad. skolas pedagogi, [195-],
Annas pagasts
Annas 7-gad. skolas pedagogi, [195-],
Annas pagasts
Vaidavas 7-gad. skolas izlaidums, [195-],
Vaidavas pagasts
Kolēģa kāzas Vaidavā, [195-],
Vaidavas pagasts
Izlaidums Burtnieku internātskolā, [196-],
Burtnieku pagasts
Aglonas ģimnāzijas 4a klases ģimnāzisti, 1940-04-02,
Aglonas pagasts
D. Melbārdis, [193-?],
Strenču pilsēta
Krāslavas vidusskola, 1947. gads, 1947-05-14,
Krāslavas pilsēta