Dejas nodarbība , 1954,
Rīga
Ziemeļblāzmas koris, [196-],
Rīga