Jēkabs Paeglis, [193-?],
Valmiera
Vakara atpūta, klausoties radio, [193-?],
Kursīšu pagasts
Atpūtas brīdī Jaunpiebalgas krogā , 1931,
Jaunpiebalgas novads
Krāslavas sanatorija, 1936-12-25,
Krāslavas pilsēta
Neatpazīta meitene ar cepuri, [19--],
Tirzas pagasts
Lūcija Knass, [19--],
Ventspils
Olaine. Mācību stunda, [197-],
Olaines pilsēta
Marta Graumane dzimusi Čamda, 1910,
Vecpiebalgas novads