Nīkrāces dziesmu diena, 1929-07-28,
Nīkrāces pagasts
Ludza. Koristi, [192-?],
Ludzas pilsēta
Rīga. Dziesmu svētki, [193-?],
Rīga
Rīga. Dziesmu svētki, [193-?],
Rīga
Rīga. Dziesmu svētki, [193-?],
Rīga
Rīga. Dziesmu svētki, [193-?],
Rīga
Melnalkšņa koris Lazdu kalnā, 1932,
Galgauskas pagasts
Daugavpils. Dziesmu svētki 1940, 1940-06-16,
Daugavpils
Valmieras vīru koris "Imanta", [1960?],
Valmiera
Burtnieku jauktais koris, 1961-02,
Rīga
Priekšnesums "VEF" klubā, 1951-12-20,
Rīga