Ēveles koris, [1930],
Ēveles pagasts
Ēveles koris, 1926-02-20,
Rīga
Dziesmu svētki pie Kokneses, [193-],
Kokneses novads
Pļaviņu kultūras nama jauktais koris, 1963,
Pļaviņu pilsēta
Priekuļu pagasts. Jauniešu koris, [195-],
Priekuļu pagasts