Neatpazītu sieviešu portrets, 1919-02-28,
Cēsu pilsēta