Biržu luterāņu baznīca, 2014,
Salas pagasts
Biržu pamatskolas ēka, 2014,
Salas pagasts
Pēteris Ozoliņš, [190-] ,
Salas pagasts
Jaunais Biržu karjers, 2016-09-18,
Salas pagasts
Biržu evaņģēliski luteriskā baznīca, 2016-09-18,
Salas pagasts
Jaunais Biržu karjers, 2016-09-18,
Salas pagasts
Jaunais Biržu karjers, 2016-09-18,
Salas pagasts
Jaunais Biržu karjers, 2016-09-18,
Salas pagasts
Biržu mācītājmuiža, 2016-09-18,
Salas pagasts
Biržu mācītājmuiža, 2016-09-18,
Salas pagasts
Biržu kapu vārti, 2016-09-18,
Salas pagasts
Rautenfeldu kapličas drupas, 2016-09-18,
Salas pagasts