Besarābija, 1916
Jānis Geidāns, [191-]
Jānis Lablaiks, [191-]