Daugavas krāces pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Lorelejas klints pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1961,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Pļaviņu rumba Daugavā, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Pļaviņu rumba Daugavā, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām. Pļaviņu rumba, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām. Pļaviņu rumba, 1960,
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām. Pļaviņu rumba, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava. Pļaviņu krāce, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Stukmaņi. Oliņkrāce, [195-],
Klintaines pagasts
Daugava pie Oliņkalna. Oliņkrāce, 1961,
Klintaines pagasts
Stukmaņi. Daugava. Oliņkrāce, [195-],
Klintaines pagasts
Daugava pie Oliņkalna. Oliņkrāce, 1961,
Klintaines pagasts
Daugava pie Oliņkalna. Oliņkrāce, 1961,
Klintaines pagasts
Daugava pie Oliņkalna. Oliņkrāce, 1961,
Klintaines pagasts