Antons Solzemnieks, 1938-02-12
Antons un Jānis Solzemnieki, [194-],
Leimaņu pagasts
Barkavas baznīcas koris, 1958,
Barkavas pagasts
Barkava. Solzemnieku dzīvojamā māja, [195-],
Barkavas pagasts