Sieviešu portrets, [197-],
Barkavas pagasts
Kapu svētki Barkavā, 1948,
Barkavas pagasts
Staņislavs un Jadviga Solzemnieki, [194-],
Kolkas pagasts