Baumaņu Kārlis studiju gados, 1862,
Limbažu pilsēta
Klintaine. Komponists Jānis Zvaigzne, 1958,
Klintaines pagasts