Liepājas telefonu centrāle, [193-?],
Liepāja
Nīkrāces pagasts. Minna Runčevica, 1949-06-19,
Nīkrāces pagasts