Mucu meistari, 1927-10-24,
Rīga
Mucu meistari, 1931,
Rīga
Nīkrāces pagasts. Bāze, 1955,
Nīkrāces pagasts
Muzikanti Alberts un Jānis Lībiņi, [196-],
Andrupenes pagasts
Rīga. Daugavas krasts, [193-],
Rīga
Vecrīga. Pulvertornis, [19--],
Rīga
Vecrīga. Pulvertornis, [19--],
Rīga
Rīgas osta, [193-?],
Rīga
Rīgas osta, [192-?],
Rīga