Kursīšu Otrā pamatskola, [192-?],
Kursīšu pagasts
Valmieras 1. pamatskola, [192-],
Valmiera
Kapiņu pamatskola, 1938,
Aglonas pagasts
Valmiera. Skolnieces, 1921-10,
Valmiera
Valmiera. Milda Lūkina, 1921,
Valmiera
Stopiņu novads. Akācijas, 1969,
Stopiņu novads
Priekuļu pamatskolas audzēkņi, 1938,
Saunas pagasts
Kubulu pagasts. Sitas pamatskola, 1900-1944,
Kubuļu pagasts
Kubulu pagasts. Sitas pamatskola, 1900-1944,
Kubuļu pagasts
Andrupenes pagasts. Pamatskolas kopbilde, 1936,
Andrupenes pagasts
Ārciems. Skolēni spēlē volejbolu, [19--],
Pāles pagasts