Mozus Blontu Latvīšu Pamatskola, 1933,
Blontu pagasts
Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1956,
Viesturu pagasts
Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1957,
Viesturu pagasts
Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1958,
Viesturu pagasts
Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1957,
Viesturu pagasts
Rundāles pils, 1960,
Rundāles pagasts
Iecavas internātskola, 1965,
Iecavas novads
Spārnes pamatskola, [1930?],
Ģibuļu pagasts
Dursupes pamatskolas skolēni, [1936?],
Balgales pagasts
Bērzgala pamatskola, [1934?],
Leimaņu pagasts
Dravnieku pamatskolas skolotāji un skolēni, [196-],
Stabulnieku pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni, 1949-09-10,
Stabulnieku pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni 1935. gadā, 1935-03,
Stabulnieku pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni un skolotāji, [193-],
Stabulnieku pagasts