Mālpils. Mālpils Proģimnāzijas audzēkņi, 1917-05-31,
Mālpils novads
Neatpazīti skolēni, [19--],
Ķekavas pagasts
Vaives mazpulks No. 32, 1936,
Vaives pagasts
Vecates skola 1928. gadā, 1928-07-21,
Vecates pagasts