Nīkrāces skolas skolnieki, 1932,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki, 1933,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki, 1935,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki, 1936-04-02,
Nīkrāces pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Ķekatnieki Praulienas 2. pamatskolā, [195-],
Praulienas pagasts
Ķekatnieki Praulienas 2. pamatskolā, [195-],
Praulienas pagasts
Dejotāji Praulienas 2. pamatskolā, [195-],
Praulienas pagasts
Praulienas 2. pamatskolas skolēni darbos, [195-?],
Praulienas pagasts
Skolēni pie Ārciema pamatskolas, 1939,
Pāles pagasts