Skolēni pie Ārciema pamatskolas, 1953-1954,
Pāles pagasts
Spārnes I. pakāpes pamatskola, [1930?],
Ģibuļu pagasts
Asūnes pamatskolas skolēni, [196-],
Asūnes pagasts
Skolēni un skolotāji, [195-],
Asūnes pagasts
Skolēni ar vecākiem pie skolas, [195-],
Asūnes pagasts
Skolēni un vecāki ar ziediem, [196-],
Asūnes pagasts
Dzērves-Cīravas pamatskola, 1943,
Cīravas pagasts
Piltene. Pamatskola, [19--],
Piltenes pilsēta
Rugāju pagasta pamatskola, 1935,
Rugāju pagasts