Rundāles pils kāpņu telpa, [1958?],
Rundāles pagasts