Vēķu ezers pie Āraišiem, [193-],
Drabešu pagasts
Stopiņu novads. "Kalēji", 2013-05-28,
Stopiņu novads
Stopiņu novads. "Kalēji", 2013-05-28,
Stopiņu novads
Stopiņu novads. Līdumnieki, 2013-04-24,
Stopiņu novads
Rīga. Saikavas iela, [197-],
Rīga
Nīkrāces pagasts. Graudu klēts, [197-],
Nīkrāces pagasts
Dzīve laukos, 1950-1960
Kubulu pagasts. Sitas pamatskola, 1930-1944,
Kubuļu pagasts
Balvi. Ielas skats, 1932,
Balvu pilsēta
Balvu novads. Vīru vakars, 1930,
Balvu novads
Andrupenes pagasts. Pamatskolas kopbilde, 1936,
Andrupenes pagasts