Rencēnu vidusskolas skolēni un skolotāja, 1953-1954,
Rencēnu pagasts
Rundāles pils, 1960,
Rundāles pagasts