Balvi. Balvu pienotava, 1900-1944,
Balvu pilsēta
Nīkrāce. Pienotavas darbinieks, [19--],
Nīkrāces pagasts