Rīga. Vācu slimnīca, [193-?],
Rīga
Rīga. Vācu slimnīca, [193-?],
Rīga
Rīga. Vācu slimnīca, [193-?],
Rīga
Rīgas kara slimnīcā, 1937-07-08,
Rīga