Saviesīgs pasākums Pāvilostas pludmalē, [193-],
Pāvilostas novads
Mangaļsalas mols, 1900,
Rīga