Preiļu novads. Ģimene, [191-?],
Preiļu novads
Jauna sieviete istabā pie galda, [192-?],
Strenču novads
Jauna sieviete pie galda, [192-?],
Strenču novads
Jauna sieviete ar zirgiem, [192-?],
Strenču novads
Žēlsdirdīgās māsas, [192-?],
Strenču novads
Peldētājas, [192-?],
Strenču novads
Cilvēku grupa atpūtas brīdī, [194-?],
Strenču novads
Kursantes pie Operas, 1949-05,
Rīga
Madonas novada jaunieši, 193-,
Madonas novads
Talsu jaunieši tirgū, [193-],
Talsu pilsēta