Rīgas panorāma, 1933,
Rīga
Rīgas panorāma, [193-?],
Rīga
Skats uz Rīgas ostu, [189-?],
Rīga
Liepājas osta, [193-],
Liepāja
Rīgas pils, [193-],
Rīga
Rīga. Andrejosta, [1939?],
Rīga
Rīga. Andrejosta, 1926,
Rīga
Ainažu osta, [192-?],
Ainažu pilsēta
Liepāja. Osta, [193-],
Liepāja
Rīga. Plosti Daugavā, [192-],
Rīga
Rīga. Osta, [193-],
Rīga
Skats no Daugavas, [192-],
Rīga