Nīkrāces pagasts. Jānis Prāmalts, [19--],
Nīkrāces pagasts
Nīgrandes pagasts. Grupas portrets, [193-],
Nīgrandes pagasts
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, [193-],
Nīkrāces pagasts