Kāzas "Klētniekos", 1939-12-25
Jāņu diena Mēdzūlā, [195-?],
Liezēres pagasts
Kāzas Gudeniekos mājas "Vaļņi", 1932,
Gudenieku pagasts