Sunākstes pamatskola, 2016-09-18,
Sunākstes pagasts