Kursīši. Ēka, [192-?],
Kursīšu pagasts
Kursīši. Ēka, [193-?],
Kursīšu pagasts
Lauku darbi Kursīšos, 1942,
Kursīšu pagasts
Centra dārza ierīkošana Kursīšos, 1942,
Kursīšu pagasts
Kursīši. Viesības, 1929,
Kursīšu pagasts
Kursīši. Viesības, 1929,
Kursīšu pagasts
Kursīši, 1929,
Kursīšu pagasts
Kursīšu Otrā pamatskola, [192-?],
Kursīšu pagasts
Kursīši. Bērnu svētki, 1930-06,
Kursīšu pagasts
Kursīšu pamatskola, [195-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu pamatskolas skolēni, 1955,
Kursīšu pagasts
Kursīšu pamatskolas skolēni, 1959,
Kursīšu pagasts
Kursīšu pamatskolas skolotāji, [195-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu pamatskolas skolotāji, [1955],
Kursīšu pagasts