Elektriķis Jānis Kalniņš, [194-],
Mazsalacas novads
Elektriķi Mazkalētos, 1937,
Kalētu pagasts
Elektriķi Mazkalētos, 1937,
Kalētu pagasts