Bunkas pagasta Brūveru mājas, [193-],
Bunkas pagasts
Ates dzirnavu muzejs, 2010,
Kalncempju pagasts
Lauku māja Lielauces pagastā, [19--?],
Lielauces pagasts
Miglainā rītā, [194-],
Nīcas novads
Strenči. Ēka Rīga ielā 17, [192-?],
Strenču novads
Kuldīga. Ēkas pagalms, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kraukļu pagasts. Lauku māju pagalms, 1937,
Cesvaines pagasts
Aka Nāves salā, 1939-08,
Daugmales pagasts
Lauku saimniecība, [192-?],
Strenču novads
Aka Višķu pagasta Gulānu sādžā, 1951,
Višķu pagasts