Vircavas pagasts. Grupas portrets, [193-],
Vircavas pagasts
Vircavas pagasts. Vircavas skolas skolnieki, 1938-05-28,
Vircavas pagasts
Vircavas pagasts. Grupas portrets, [193-],
Vircavas pagasts
Jelgava. Grupas portrets, [193-],
Jelgava
Jelgava. Grupas portrets, 1940-09-07,
Jelgava
Jelgava. Grupas portrets, [193-],
Jelgava
Vircavas pagasts. Mājas "Atmatas", [193-],
Vircavas pagasts
Vircavas pagasts. Laukbrigāde, [195-],
Vircavas pagasts
Valteru ģimene, [192-],
Meņģeles pagasts
Zaubes pagasts. Valteru ģimene, [192-],
Zaubes pagasts
Daugavpils. Artūrs Valters, 1927,
Daugavpils