Medņu ģimene, 1940,
Rīga
Margarita un Milija, 1943,
Rīga
Blaubardu ģimenes portrets, [192-],
Pāvilostas pilsēta
Neatpazīta ģimene no Vecpiebalgas, [193-?],
Vecpiebalgas pagasts