Iecava. Grupas portrets, [195-],
Iecavas novads
Ķirpīšu ģimene, [1903?],
Valkas pilsēta
Trīs māsas Rikmanes, 1922,
Jelgavas novads
Verners Leja iesvētības dienā, [193-],
Iecavas novads
Verners Leja iesvētības dienā, [193-],
Iecavas novads