Budbergu dzimtas kapliča Vidrižos, [193-],
Limbažu pilsēta
Bīriņu pils, [19--],
Vidrižu pagasts
Bīriņu pils, [193-],
Vidrižu pagasts
Vidriži, [193-],
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas pils, [193-],
Vidrižu pagasts
Vidrižu spirta dedzinātava, [193-],
Vidrižu pagasts
Vidrižu spirta dedzinātava, [193-],
Vidrižu pagasts