Skolnieka personas apliecība, 1942-11-05,
Rīga
Vaiņode. Alvīne Anna Pauls, [193-],
Vaiņodes pagasts
Ernests Baumanis un Ādolfs Runčevics, 1948-03-27,
Nīkrāces pagasts
Trikātas baznīca. Iesvētīšanas zīme, 1960-08-07,
Trikātas pagasts