Iesvētības Pļaviņu luterāņu baznīcā, 1942-07,
Pļaviņu pilsēta
Mācītāji ar iesvētāmajiem, [192-?],
Strenču pilsēta