Smiltene. Aizsargu gājiens, 1925,
Smiltenes pilsēta
Baltijas patērētāju biedrība Strenčos, [192-?],
Strenču pilsēta
Cesvaine. Skats pie Cesvaines pils, [194-?],
Cesvaines pilsēta
Cēsis. Skulptūras Maija parkā, [193-?],
Cēsu pilsēta
Gājiens Strenču ielās, [192-?],
Strenču pilsēta
Rāmuļu pūtēju orķestris, [197-],
Vaives pagasts