A.Sakšs iesvētību dienā, 1930,
Jaunjelgavas pilsēta
Mežvidu pagasts. Pamatskolas skolotāji, [193-?],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskolas skolotāji, 1933-1934,
Mežvidu pagasts
Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Salnavas pamatskolas skolotājas, 1952,
Salnavas pagasts