Vecumnieki. Vecmuižas 6 klašu pamatskola, [194-?],
Vecumnieku pagasts