Krāslava. Pilsētas vadītāji, 1937,
Krāslavas pilsēta
Vadakstes pagasta padomes darbinieki, [193-],
Vadakstes pagasts
Alfrēds Goba, [196-],
Rīga
Alfrēds Goba, [196-],
Rīga