Gaujas plosts Baltezera kanālā, [195-],
Ādažu novads