Līgatne. Saviesīgās biedrības nams, 2010,
Līgatnes pilsēta
Rundāles pils. Zelta zāle, 1935,
Rundāles pagasts
Rozes, 1934
Puķes, 1934
Vecais parks, 1934