Kāzinieki pie baznīcas, [193-?],
Lubānas pilsēta
Kāzas Sakas pagasta saimniecībā, [193-],
Sakas pagasts