Līduma līšana Dambīšos, 1940-10-10,
Kārķu pagasts
Talsu slimnīca un darbinieki, [196-],
Talsu pilsēta
Kulšanas darbos, [192-?]
Fabrikas "Lenta" strādnieki, 1930-1935,
Rīga
Tanta Kristine, 1912-02-21
Rīga. Daugavmalas tirgus, [191-?],
Rīga
Rīga. Daugavmalas tirgus, [191-?],
Rīga
Mežu dienas pie mežsarga V. Vitkausa, 1935-05-11,
Pāles pagasts
Pie staba: Pāles st. - Salacgrīva, [193-?],
Pāles pagasts