Rundāles pils, 1960,
Rundāles pagasts
Kāzas Dzedru ciema Aizupiešu mājās, 1938,
Ķūļciema pagasts