Kāzinieki pie baznīcas, [193-?],
Lubānas pilsēta
Lidija Ozoliņa, 1922,
Rīga
Kāzas Sakas pagasta saimniecībā, [193-],
Sakas pagasts
Pie Svitenes kultūras nama, [1970?],
Svitenes pagasts
Pilngadības svētki, [195-?],
Svitenes pagasts
Pilngadības svētki, [195-?],
Svitenes pagasts